::   Home
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ


การฝึกกสิณในสัปปายะธรรมชาติ ณ ดินแดนสุวรรณโคมคำ จังหวัดพิษณุโลก
มีสอนเป็นประจำทุกเดือน สำหรับพุทธบริษัท4 ที่มาจากทั้ง 4 ทิศ


กสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณในสัปปายะธรรมชาติกสิณในสัปปายะธรรมชาติ กสิณลมกสิณไฟเตโชกสิณกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลก


 

คอร์สพิเศษ ต้อนรับปีใหม่ไทย

โหราศาสตร์กับกสิณกรรมฐาน

เรียนฟรี

- หลักสูตรเร่งรัด 3 วัน โหราศาสตร์+กสิณกรรมฐาน

โดยในหลักสูตรนี้ จะมีการเรียนการสอน 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-5-6 เม.ย. 58 เรียนฟรี อบรมฟรี ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยผู้ที่จะเข้าในเรียนในหลักสูตรนี้จะมีค่าใช้จ่ายดอกไม้บายศรีบูชา 100 บาท สำหรับไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคล และขออนุญาตเรียนวิชชาของพระพุทธฯ

 เวลาเรียน

วันที่ 4-5 เมษายน เรียนตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 21:00 น.

วันที่ 6 เมษายน  เรียนตั้งแต่เวลา  9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. 


- หลักสูตรกรรมฐาน เฉพาะกสิณธาตุ 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม 

โดยหลักสูตรนี้ จัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 58 ที่จะถึงนี้ เรียนฟรี อบรมฟรี ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้

เวลาเรียน 9:00 น. - 17:00 น. 


เอกสารในการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

- ลูกประคำ (ถ้ามี)

การแต่งกาย - ชุดสุภาพ เน้นลุกนั่งสบาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 086-231-9234, 02-681-2524

Line: @srisuwankhomkhum

Website: http://www.srisuwankhomkhum.com

 

                จากอดีตสู่ปัจจุบัน ประเพณีถวายโคมประทีปประจำพรรษาได้สืบทอดกันมายาวนาน นับเป็นการถวายแสงสว่างเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสนับสนุนการศึกษาปฏิบัติธรรมในสถานที่สำคัญนั้นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มปัญญาบารมีและแสงสว่างในชีวิตให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายโคม  ครูบาอาจารย์สุวรรณโคมคำได้เล่าสืบกันมาว่า  สุวรรณโคมคำเปรียบเสมือนโคมแห่งฟ้า (โคมลม) ในหุบเขาสุวรรณโคมคำ (ปัจจุบันเรียกว่าหุบเขาเขื่อนยอ) เคยเป็นที่ตั้งของชุมชมโบราณขนาดใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย รวมถึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ค้นพบพุทธสถานโบราณที่สำคัญ คาดว่าน่าจะมีอายุนับพันปี ชาวสุวรรณโคมคำถือนิมิตหมายอันดี คือช่วงเข้าพรรษา ที่ชาวพุทธทั่วไปร่วมกันถวายแสงสว่างให้แด่วัดวาอารามต่างๆ  ชาวสุวรรณโคมคำจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายโคมประทีปแห่งธาตุทั้ง ๔ ซึ่งประกอบด้วย โคมดิน  โคมน้ำ โคมไฟ โคมลม เพื่อถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ตลอด ๑ พรรษานี้  โดยโคมดิน โคมน้ำ และโคมไฟ มีจำนวนอย่างละ ๒๘ โคมๆละ ๒,๘๐๐ บาท ส่วนโคมลม (โคมฟ้า) มีจำนวน ๒๘๐ โคมๆละ ๒๘๐ บาท ซึ่งแต่ละโคมประทีปจะได้ร่วมถวายแสงสว่างตลอดทั้งพรรษา (๓ เดือน) ส่งอานิสงส์ให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่มีรายนามถวายโคมตลอดทั้งพรรษาเช่นเดียวกัน

                    พวกเราชาวสุวรรณโคมคำจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมกันทำบุญถวายโคมประทีป(ประชุมโคม ทั้ง ๔) ณ ดินแดนโบราณ หรือถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาร่วมกันในครั้งนี้ และเพื่อผลานิสงส์อันไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นไป จึงขอให้ผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยบอกข่าวอันเป็นมงคลนี้ต่อๆ กันไปในวงกว้างด้วย

                    ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงอำนาจแห่งผลบุญครั้งนี้  จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณ ธนสารสมบัติ  ตลอดกาลนานเทอญ  


กำหนดการ
: วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

           เวลา ๑๖.๓๐ น.   เริ่มพิธี และเจริญพระพุทธมนต์                                  

           เวลา ๑๗.๔๐ น     ร่วมถวายโคมประทีปทั้ง ๔

           เวลา ๑๘.๓๐ น.   ร่วมจุดโคมประทีปทั้ง ๔ และเวียนเทียน                  

           เวลา ๑๙.๒๐ น.     ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา
 

ประธานดำเนินงาน    :    คุณปานพินทุ  หอมจันทร์ 

รองประธานดำเนินงาน   :   คุณฉัตรฤทัย  จรัสศรีธรรัตน์ 

                                                     คุณทิพย์จันทรา  เหลืองรุ่งทิพย์ 

                                        


คุณปานพินทุ  หอมจันทร์   084-111 5264  หรือ 
คุณทิพย์จันทรา  เหลืองรุ่งทิพย์ 085-919 5429


เชิญผู้สนใจร่วมทำบุญถวายโคมประทีป สามารถโอนเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี ปานพินทุ หอมจันทร์  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 251-2-01182-4


หรือ ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่เบอร์ 084-111-5264 (คุณปานพินทุ)

Line ID: paenpin   

หมายเหตุ           :   กรุณาส่งรายชื่อผู้ร่วมทำบุญ พร้อมปัจจัย 
                                 ภายในวันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

  

ติดต่อสอบถาม  :    ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ    02-6812524       www.srisuwankhomkhum.com

 

 

  


 

คำสมาทานพระกรรมฐาน

 คำบูชาพระรัตนตรัย

    อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)


   

    บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า


    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )


     สมาทานพระกรรมฐาน ปฐวีกสิณกรรมฐาน

   
           อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอสมาทาน ซึ่งพระกรรมฐาน สมถะและวิปัสสนาญาณ ขอให้บังเกิดมี ในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้
ที่  ดวงปฐวีกสิณ (เปลี่ยนเป็นกองอื่น..วาโยกสิณ..อาโปกสิณ..เตโชกสิณ) 
ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า คุณครูอุปัชฌาอาจารย์ คุณมารดาบิดา คุณทานบารมี คุณศีลบารมี คุณเนกขัมมะบารมี คุณปัญญาบารมี คุณวิริยะบารมี คุณขันติบารมี คุณสัจจะบารมี คุณอธิษฐานบารมี  คุณเมตตาบารมี คุณอุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ตั้งแต่เล็กแต่น้อย ร้อยชาติพันชาติ หมื่นชาติแสนชาติ อสงไขยกัปกัลป์ ที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอบารมีทั้งหลายเหล่านี้ จงมาช่วยประคับประคองให้ข้าพเจ้าปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาญาณให้ลุล่วงบ่วงมาร ให้สำเร็จ มรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ
  


 บทแผ่เมตตา   


       สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุอัพพะยาปัชฌา โหนตุอะนีฆา โหนตุสุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ
    สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
    จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ ..........เริ่มเพ่งกสิณ

 

 

บริจาค เงินสมทบเพื่อกิจกรรมในชมรมฯ

ดย โอนเงินเข้าบัญชี 215-2-21728-8 ไทยพาณิชย์

 

ชื่อบัญชี นส.อัญชลีวันท์ นิลสนธิ และนางณัฐชนัญ แก้วสุกลชัย

หรือบริจาคได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ ถนนนนทรี แขวงยานนาวา กทม.10120

โทร. 02-681-2524 (14:00 - 20:00น. หยุด จันทร์และศุกร์

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ลิขสิทธิ์ © 2015 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย