::   Home
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

ไหว้ครูฯ รุ่นพุทธมหาเมตตา (รุ่น 29+2)


ไหว้ครูฯ เรียน!

ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัครเรียนคัมภีร์มหาจักรพรรดิราช รุ่นที่ 29+2 (รุ่นพุทธมหาเมตตา)

เรียนฟรี!
- ศาสตร์พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรมเชิงพุทธ ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)

======= เริ่มต้นด้วยการจับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ จับยาม+กระทบจิต ฯลฯ ขยายมาถึง นำเลข 7 ตัว มาผูกเป็นจักรราศีนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบาก ตลอดจนมีคอร์สต่อเนื่องแตกแขนงเป็น ตั้งชื่อ ฮวงจุ้ย ฯลฯ =======

- คอร์สฮวงจุ้ย (3 เดือน)
- คอร์สอ่านนิมิตกรรมจากไพ่ (3 เดือน)
- คอร์สลายเซ็น (3 เดือน)
- คอร์สดอกไม้บายศรี (3 เดือน)
- คอร์สพุทธกสิณบารมีธาตุ (3 เดือน)

- คอร์สกสิณสมดุลย์ธาตุ (3 เดือน)**ไหว้ครูฯ ในวันพฤหัสที่ 2 มิถุนายน 2559
ไหว้ครูฯรอบแรก 18.00น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 20.00น.


ผู้สนใจ ต้องเข้าร่วมพิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมลงทะเบียนเรียน และส่งเอกสารประกอบการสมัครในวันไหว้ครูฯ

เรียนที่ : ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_แถวเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

ดูแผนที่ http://goo.gl/9mwmhB

วันและเวลาเรียน : 
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รวม 3 เดือน = เรียน 12 ครั้ง) โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก

- คอร์สโหราศาสตร์+กสิณกรรมฐาน (ปฐมดาราพุทธศาสตร์) เรียน วันอังคาร 18:00-20:30น. หรือ วันอาทิตย์ 10:00-12:30น. 

- คอร์สฮวงจุ้ย  เรียน วันอาทิตย์ 17:00-19:30น.

- คอร์สอ่านนิมิตกรรมจากไพ่ เรียน วันเสาร์ 16:30-19:00น.

- คอร์สดอกไม้บายศรี (สัปปายะศิริบุปผา) เรียน วันอาทิตย์ 13:30-16:00น.

- คอร์สลายเซ็น (วิจิตรอักขระ) เรียน วันพุธ 18:00-20:30น.

- คอร์สพุทธกสิณบารมีธาตุ เรียน วันจันทร์ 18:00-20:30น.

- คอร์สกสิณสมดุลย์ธาตุ เรียน วันพฤหัส 18:00-20:30น. หรือ วันเสาร์ 9:30-12:00น.

ค่าใช้จ่าย : ค่าดอกไม้บายศรีไหว้บูชาครูวิชาละ 99 บาท (เรียนฟรี เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา ไม่เก็บค่าเรียน)

การแต่งกาย - ชุดสุภาพ

การสมัครลงทะเบียนเรียน 
1) กรอกใบสมัคร
1.1) กรอกใบสมัครส่งออนไลน์ แล้วพิมพ์ (Print) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำติดตัวมาส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันไหว้ครูฯ 
1.1.1) ใบสมัครคอร์สโหราศาสตร์+กสิณกรรมฐาน http://goo.gl/forms/8m6DDhgGDj
1.1.2) ใบสมัครคอร์สฮวงจุ้ย http://goo.gl/forms/o5blWY9EIW
1.1.3) ใบสมัครคอร์สนิมิตกรรมจากไพ่ http://goo.gl/forms/DGqJeBlALA
1.1.4) ใบสมัครคอร์สวิจิตรอักขระ (ลายเซ็น) http://goo.gl/forms/QXD93Ld53W
1.1.5) ใบสมัครคอร์สสัปปายะศิริบุปผา (ดอกไม้บายศรี) http://goo.gl/forms/8QxmnZjy7s
1.1.6) ใบสมัครคอร์สพุทธกสิณบารมีธาตุ http://goo.gl/forms/5PIfeiD74v
1.1.7) ใบสมัครคอร์สกสิณสมดุลย์ธาตุ http://goo.gl/forms/4kjFnNggjf

1.2) หรือ รับเอกสารใบสมัครหน้างาน และกรอกใบสมัครเรียนด้วยตนเองส่งในไหว้ครูฯ

2) เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเรียนในวันไหว้ครูฯ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

โครงสร้างหลักสูตร : http://goo.gl/GyT2ib

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร: 092-372-4234, 02-681-2524 
Line: @srisuwankhomkhum 
Website: http://www.srisuwankhomkhum.com/

==============================

พิเศษ! 

เรียนฟรี! คอร์สกสิณกรรมฐาน 3 วัน >>>> กสิณธาตุ4 (กสิณดิน กสิณน้ำ กสิณไฟ กสิณลม) + กสิณปฏิภาค และการบำบัดโรคด้วยสมาธิ ฯลฯ

ในวันที่ 13-14-15 พฤษภาคม 2559 (3วันจบหลักสูตร)


ไหว้ครูฯ ขึ้นกรรมฐาน ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00น.

เรียนที่ : ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_แถวเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

ดูแผนที่ http://goo.gl/9mwmhB

เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00น.  วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30-17.00น.


ค่าใช้จ่าย : ค่าดอกไม้บายศรีบูชาครูขึ้นกรรมฐาน 99 บาท

การสมัครลงทะเบียนเรียน 
1) กรอกใบสมัคร
1.1) กรอกใบสมัครออนไลน์ ส่งได้ที่ http://goo.gl/forms/ZZioCUkrGL แล้วพิมพ์ (Print) นำติดตัวมาส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร หรือ
1.2) รับเอกสารใบสมัครหน้างาน และกรอกใบสมัครเรียนด้วยตนเองในวันเรียน
2) เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเรียนในวันเรียน
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

อุปกรณ์ที่ให้นำมา - ลูกประคำ
การแต่งกาย - ชุดสุภาพ เน้นลุกนั่งสบาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร: 092-372-4234, 02-681-2524 
Line: @srisuwankhomkhum 
Website: http://www.srisuwankhomkhum.com/

 

บริจาค เงินสมทบเพื่อกิจกรรมในชมรมฯ

ดย โอนเงินเข้าบัญชี 215-2-21728-8 ไทยพาณิชย์

 

ชื่อบัญชี นส.อัญชลีวันท์ นิลสนธิ และนางณัฐชนัญ แก้วสุกลชัย

หรือบริจาคได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ ถนนนนทรี แขวงยานนาวา กทม.10120

โทร. 02-681-2524 (14:00 - 20:00น. หยุด จันทร์และศุกร์

 

 


การฝึกกสิณในสัปปายะธรรมชาติ ณ ดินแดนสุวรรณโคมคำ จังหวัดพิษณุโลก
มีสอนเป็นประจำทุกเดือน สำหรับพุทธบริษัท4 ที่มาจากทั้ง 4 ทิศ


กสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณในสัปปายะธรรมชาติกสิณในสัปปายะธรรมชาติ กสิณลมกสิณไฟเตโชกสิณกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลก


 

ดินแดนสุวรรณโคมคำ  พิษณุโลก

ดินแดนสุวรรณโคมคำ พิษณุโลก

สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสวยราชสมบัติครองเมืองสุโขทัย ท่านได้ให้กำเนิดพระราชโอรสที่เมืองสองแควซึ่งปัจจุบันคือพิษณุโลก ท่านมีพระนามว่า "พระศรีศรัทธา" ท่านได้สำเร็จวิชาในคัมภีร์สุวรรณโคมคำ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส และทรงออกรบช่วยพระราชบิดาคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจนบ้านเมืองสงบสุข ต่อมาภายหลัง...

 

หลักสูตรกสิณกรรมฐาน 3 วัน


เรียนฟรี! คอร์สกสิณกรรมฐาน 3 วัน >>>> กสิณธาตุ4 (กสิณดิน กสิณน้ำ กสิณไฟ กสิณลม) + กสิณปฏิภาค
ในวันที่ 1-2-3 พ.ค. 2558

เรียนที่ : ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. ดูแผนที่


ค่าใช้จ่าย : ค่าดอกไม้บายศรีบูชาครูขึ้นกรรมฐาน 99 บาท


การสมัครลงทะเบียนเรียน 

1 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันเรียน หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/mzv7X40tVg

2 เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเรียนในวันเรียน 
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ


อุปกรณ์ที่ให้นำมา - ลูกประคำ

การแต่งกาย - ชุดสุภาพ เน้นลุกนั่งสบาย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 086-231-9234, 02-681-2524

Line: @srisuwankhomkhum

Website: http://www.srisuwankhomkhum.com

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ลิขสิทธิ์ © 2016 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย