::   Home
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ


การฝึกกสิณในสัปปายะธรรมชาติ ณ ดินแดนสุวรรณโคมคำ จังหวัดพิษณุโลก
มีสอนเป็นประจำทุกเดือน สำหรับพุทธบริษัท4 ที่มาจากทั้ง 4 ทิศ


กสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณในสัปปายะธรรมชาติกสิณในสัปปายะธรรมชาติ กสิณลมกสิณไฟเตโชกสิณกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกกสิณกรรมฐาน ใน สัปปายะ ธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลก


 

คำสมาทานพระกรรมฐาน

 คำบูชาพระรัตนตรัย

    อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)


   

    บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า


    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )


     สมาทานพระกรรมฐาน ปฐวีกสิณกรรมฐาน

   
           อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอสมาทาน ซึ่งพระกรรมฐาน สมถะและวิปัสสนาญาณ ขอให้บังเกิดมี ในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้
ที่  ดวงปฐวีกสิณ (เปลี่ยนเป็นกองอื่น..วาโยกสิณ..อาโปกสิณ..เตโชกสิณ) 
ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า คุณครูอุปัชฌาอาจารย์ คุณมารดาบิดา คุณทานบารมี คุณศีลบารมี คุณเนกขัมมะบารมี คุณปัญญาบารมี คุณวิริยะบารมี คุณขันติบารมี คุณสัจจะบารมี คุณอธิษฐานบารมี  คุณเมตตาบารมี คุณอุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ตั้งแต่เล็กแต่น้อย ร้อยชาติพันชาติ หมื่นชาติแสนชาติ อสงไขยกัปกัลป์ ที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอบารมีทั้งหลายเหล่านี้ จงมาช่วยประคับประคองให้ข้าพเจ้าปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาญาณให้ลุล่วงบ่วงมาร ให้สำเร็จ มรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ
  


 บทแผ่เมตตา   


       สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุอัพพะยาปัชฌา โหนตุอะนีฆา โหนตุสุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ
    สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
    จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ ..........เริ่มเพ่งกสิณ

 

 

ดินแดนสุวรรณโคมคำ  พิษณุโลก

ดินแดนสุวรรณโคมคำ พิษณุโลก

สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสวยราชสมบัติครองเมืองสุโขทัย ท่านได้ให้กำเนิดพระราชโอรสที่เมืองสองแควซึ่งปัจจุบันคือพิษณุโลก ท่านมีพระนามว่า "พระศรีศรัทธา" ท่านได้สำเร็จวิชาในคัมภีร์สุวรรณโคมคำ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส และทรงออกรบช่วยพระราชบิดาคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจนบ้านเมืองสงบสุข ต่อมาภายหลัง...

 

บริจาค เงินสมทบเพื่อกิจกรรมในชมรมฯ

ดย โอนเงินเข้าบัญชี 215-2-21728-8 ไทยพาณิชย์

 

ชื่อบัญชี นส.อัญชลีวันท์ นิลสนธิ และนางณัฐชนัญ แก้วสุกลชัย

หรือบริจาคได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ ถนนนนทรี แขวงยานนาวา กทม.10120

โทร. 02-681-2524 (14:00 - 20:00น. หยุด จันทร์และศุกร์

 

 

คอร์สพิเศษ ต้อนรับปีใหม่ไทย

โหราศาสตร์กับกสิณกรรมฐาน

เรียนฟรี

- หลักสูตรเร่งรัด 3 วัน โหราศาสตร์+กสิณกรรมฐาน

โดยในหลักสูตรนี้ จะมีการเรียนการสอน 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-5-6 เม.ย. 58 เรียนฟรี อบรมฟรี ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยผู้ที่จะเข้าในเรียนในหลักสูตรนี้จะมีค่าใช้จ่ายดอกไม้บายศรีบูชา 100 บาท สำหรับไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคล และขออนุญาตเรียนวิชชาของพระพุทธฯ

 เวลาเรียน

วันที่ 4-5 เมษายน เรียนตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 21:00 น.

วันที่ 6 เมษายน  เรียนตั้งแต่เวลา  9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. 


- หลักสูตรกรรมฐาน เฉพาะกสิณธาตุ 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม 

โดยหลักสูตรนี้ จัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 58 ที่จะถึงนี้ เรียนฟรี อบรมฟรี ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้

เวลาเรียน 9:00 น. - 17:00 น. 


เอกสารในการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

- ลูกประคำ (ถ้ามี)

การแต่งกาย - ชุดสุภาพ เน้นลุกนั่งสบาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 086-231-9234, 02-681-2524

Line: @srisuwankhomkhum

Website: http://www.srisuwankhomkhum.com

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พระพุทธเจ้าเปิดโลก

สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธา

สมเด็จพระเถรศรีศรัทธา ประทับยืน

สมเด็จประทับนั่ง

พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

ลิขสิทธิ์ © 2015 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย