::   Home คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : เรียนแล้วจะได้อะไร

ตอบ : เรียนแล้วจะทำให้รู้ว่า เรามีกุศล (บุญ) และอกุศล (บาป) ในเรื่องใดติดตัวมา
รู้ว่า ควรกระทำพฤติกรรมใด ถึงจะส่งเสริมบุญเดิมที่เคยสั่งสมมา
รู้ว่า ควรเรียนสาขาใด ทำอาชีพการงานอะไร ฯลฯ ถึงจะเหมาะกับบุญเดิม (ปุพเพกตปุญญตา) ที่เคยทำมา
รู้ว่า ควรคบคนเช่นไร ถึงจะให้คุณ และเว้นคนที่ให้โทษ ฯลฯ
ถาม : โหราศาสตร์แนวพุทธ คืออะไร

ตอบ : โหราศาสตร์แนวพุทธ พยากรณ์ตามกฎแห่งกรรม แนะนำด้วยธรรมะ ชนะชาตา 

คำนวณหา จุติ ปฏิสนธิ กุศลวิบาก อกุศลวิบาก ว่าด้วยกาลเวลาในการให้ผลของกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ว่าบุคคลจะประสบสุข ทุกข์ (เสวยกรรมเก่า) เมื่อใด อย่างไร และจะแก้ด้วยพฤติกรรม (บุญกรรมใหม่) อะไร จึงจะได้ผลถาม : ฝึกกสิณกรรมฐานแล้วจะวิปลาส (บ้า) หรือไม่

ตอบ : พระพุทธเจ้าสอนกสิณกรรมฐานแล้วไม่เคยมีใครวิปลาส มีแต่คนวิปลาสมาพระพุทธเจ้าสอนให้ได้สติ แล้วเข้าสู่มรรคผลอย่างโดยสัมมา ฉันใดก็ฉันนั้น เราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า เปิดสอนมาตลอดสิบกว่าปีมานี้ ไม่เคยมีใครที่มาฝึกกับทางชมรมฯแล้ววิปลาส มีแต่คนที่วิปลาสมาแล้วมาฝึกกับทางชมรมฯ แล้วมีสติมีสมาธิดีขึ้น เกิดสัมมาปฏิบัติอย่างได้ผลถาม : กสิณที่ทางชมรมฯสอนนั้น เป็นกสิณนอกรีตหรือไม่

ตอบ : กสิณที่ทางชมรมฯสอน เป็นกสิณสายพุทธศาสนา อยู่ในกรรมฐาน 40 ไม่ใช่กสิณนอกพุทธศาสนา


 
ลิขสิทธิ์ © 2023 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย